Dịch vụ khách sạn

 • BỂ BƠI
  BỂ BƠI

  Giờ mở cửa: 06h00 – 20h00
  Vị trí: ngoài trời


 • KARAOKE
  KARAOKE

  Giờ mở cửa: 10h00 – 23h00
  Vị trí: tầng 04


 • FITNESS CENTER
  FITNESS CENTER

  Giờ mở cửa: 06h00 – 22h00
  Vị trí: Tầng 04


 • SPA & MASSAGE
  SPA & MASSAGE

  QUỲNH SPA & MASSAGE
  Giờ mở cửa:
  10h00 – 23h00
  Vị trí: Tầng 04